Katarzyna Czajka - I Część: "Początki Falck Medycyna na rynku polskim"

 "Początki Falc Medycyna na rynku polskim" - część I-wsza rozmowy z Katarzyną Czajką Prezes Zarządu Falck Medycyna.